Tribute from Pere William Smarth

Maye cheri,

Maye, vwyayaj  la pa t kout, men nou ta renmen l pi long.  Maye, si mwen te gen tan,  anvan mwen vin jwenn ou, fò mwen ta ekri yon liv sou ou. Non ! Ann kite sa, paske fò mwen ta fè twòp rechèh, nan twòp branch aktivite  lavi a : ou touche anpil anpil ladan yo. Men, jodi a, an n fè yon ti koze tou kout, menmsi avè w koze pa janm  kab kout. 

Maye, nou pa dwe  pran lapenn pou ou. Se pou nou,  n ap  pran lapenn, paske sanble ou pa avè nou ankò.  Nan pwen pran lapenn pou ou, ou rive kote ki bon pou ou  a: nan piyay lavi, nan piyay kè kontan total Bondye w la,  sa ou ta renmen tout moun kòmanse jwenn sou tè a. Epi, mwen gen dwa di devan tout moun : pou ou, se te vòl dirèk  nan pye Papa Bondye,  anba je Manman Mari. Ti kòlè avèk Frans, avèk Mika,  sa pa ekri nan Liv Gran Mèt la : kè sansib Jezikri gen tan efase tout, poutèt jan ou te renmen tout bon, jan ou te sèvi tout bon, jan ou te ede tout bon, san ipokrizi, san fè wè, fason gran frè n Jezi mande n fè sa. 

Maye, ou konn sa mwen te pi renmen avè w ? Se kouman, pandan ou nan tout kalite reyinyon, nan tout kalite manifestasyon,  ou nan Lanbi Fund, ou nan Bibliyotèk  Sen Masyal, ou nan Inivèsite Hopkins, , ou nan Akademi kreyòl… ou pa janm separe yon ti moman ak fanmi ou. Ou te tèlman gen kapasite, kè w te si tèlman laj, ou te fè plizyè bagay an menm tan.  Nan pwen yon jou pou m kontre avè w, pou nan yon kout batje, ou pa gen tan ban m nouvèl Etzer, France, Kaki, Mika, Karlo, Chouk, Gemmika, Chucky, Khaï,  epi  pou w pa gen tan mande m nouvèl fanmi  pa m. Ou estwòdinè ! Kalite lespri sa a, kalite renmen sa a pa fouti fini, pa fouti disparèt. 

Maye, mèsi anpil, anpil. Bondye te ba w anpil anpil kalite, anpil kouray, e ou te fè yo rapòte anpil. Ou fè pi plis pase sa ou te oblije fè. Se sa Bondye ta renmen jwenn nan men nou tout. Ou te kòmanse jwenn rekonpans lan nan jan Mika ap fè jefò pou fanm li mache byen, nan jan Karlo ap defann dwa moun ak anpil kouray, ak anpil konpetans. Mèsi Bondye ou lavi Maye !

Maye,  nan lyedverite w, kote ou ye a, pran Etzer, Antwán, Janie, Gaby, Jan-Mari Vensan TiJan Pyèlwi : al devan Bondye Gran Mèt la, mande l benediksyon espesyal pou France, ti sè cheri sa a ki pote chay lavia avè w, mande l benyen  fanmi nou yo ak benediksyon l. sitou jèn yo ak timoun yo. Mande l tou,  voye llmyè Lespri Sen a ban nou, pou nou rive bati yon lòt Ayiti san enjistis, san moun anwo ak moun anba,  yon Ayiti san volè, yon Etazini, yon sosyete,  san krim, san rayisans, san rasis. Yon sosyete kote nou tout  n a tounen frè ak sè tout bonvre. 

Maye cheri, mwen mete ansanm ak France, ak Mika, ak Kalo, aktout fanmi ou, ak Josette ak tout manm Lanbi Fund, ansanm ak tout manm Akademi Kreyòl,  pou m di: Chapo ba, Manman! Ou rete konn sa yo rele viv ak moun. Ou rete konn sa yo rele travay, ou konn sa  yo rele renmen. Maye, mèsi anpil . Maye cheri, mwen renmen w anpil.      William

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: